• ชื่อสินค้า : เจลพริก
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : เจลพริก
 • สารสำคัญ : -
 • ชื่อสินค้า : ยาอมแก้ไอมะแว้ง รสบ๊วย
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยาอมแก้ไอมะแว้ง รสบ๊วย
 • สารสำคัญ : -
 • ประวัติประธานคณะกรรมการบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
 • วันที่ 17.01.2561
 • ชื่อ นายโสภณ  เมฆธน ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (จุฬาลงก...
 • บทความประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
 • วันที่ 17.01.2561
 •                  กรมส่งเสริมการเกษตร บริษัท...
 • รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2561
 • วันที่ 25.12.2560
 •        บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ได้ผ่านการคัดเลือก เข้ารับ  ...
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ได้
ประสบความสำเร็จในการผลิตยาแผนปัจจุบันมาแล้ว ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้
เป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างต่อเนื่อง และขยายผลการวิจัยแ...อ่านต่อ • Aloe vera
    Lloyd, E. C., B. C. Rodgers, M. Michener and M. S. ...