• ชื่อสินค้า : ถังเช่าผสมสารสกัดชะเอม
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ถังเช่าผสมสารสกัดชะเอม
 • สารสำคัญ : ผงถังเช่า 500 มก. สารสกัดชะเอม 50 มก.
 • ชื่อสินค้า : ฟาทาลิน
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ฟาทาลิน
 • สารสำคัญ : ใน 1 แคปซูลประกอบด้วย ผงใบฟ้าทะลายโจร 250 มิลลิกรัม
 • ประวัติประธานคณะกรรมการบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
 • วันที่ 26.08.2559
 • ชื่อ ศ.ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์ เกิด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2495 การศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ...
 • ออกบูธแสดงสินค้าในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที...
 • วันที่ 26.08.2559
 • พบกับเราได้ที่ บูธแสดงสินค้าบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1...
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร/บริษัท ณ.องค์การเภสัชกรรม
 • วันที่ 23.11.2558
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่11/2558 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่10/2558 วันที่14 พฤษจิกายน 2...
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ได้
ประสบความสำเร็จในการผลิตยาแผนปัจจุบันมาแล้ว ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้
เป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างต่อเนื่อง และขยายผลการวิจัยแ...อ่านต่อ • Senna alata
    Hennebelle, T., B. Weniger, H. Joseph, S. Sahp...