• ชื่อสินค้า : กาโนลินแคปซูล
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : กาโนลินแคปซูล
 • สารสำคัญ : -
 • ชื่อสินค้า : ถังเช่าผสมสารสกัดชะเอม
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ถังเช่าผสมสารสกัดชะเอม
 • สารสำคัญ : ผงถังเช่า 500 มก. สารสกัดชะเอม 50 มก.
 • ประวัติประธานคณะกรรมการบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
 • วันที่ 07.09.2560
 • ชื่อ พลโท จาตุรนต์  จารุเสน เกิด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2503 การศึกษา พ.ศ. 2525...
 • ยาน่ารู้
 • วันที่ 07.09.2560
 • ยาน่ารู้   วารสารของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ " พบกับบทสั...
 • สนค. กระทรวงพาณิชย์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของบร...
 • วันที่ 07.09.2560
 • สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการตลาดสมุนไพรและผล...
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ได้
ประสบความสำเร็จในการผลิตยาแผนปัจจุบันมาแล้ว ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้
เป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างต่อเนื่อง และขยายผลการวิจัยแ...อ่านต่อ • Aloe vera
    Lloyd, E. C., B. C. Rodgers, M. Michener and M. S. ...