ที่ตั้งบริษัท:

โรงงาน (แฟคตอรี่แลนด์ วังน้อย):

เลขที่ 130/149 หมู่ 3 ต.วังจุฬา
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

เบอร์โทรศัพท์ :035-721445-7 ,063-2049077-8โทรสาร : 035-721743

 

อีเมล์ sale@thpnetwork.com

http://www.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย.com