วันที 28.09.2566

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566
องค์เภสัชกรรม และ บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด (ร่วมทุนองค์การเภสัชกรรม) 
ได้ออกบูธนำเสนอสินค้า งานแผนปฏิบัติราชการการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2566-2570 
ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กนมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

กลับหน้าหลักข่าวสาร/กิจกรรม
สินค้าตัวต่อไป