สนค. กระทรวงพาณิชย์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของบริษัท

 
วันที 07.09.2560

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสู่สากล โดยมีกิจกรรมย่อยคือกิจกรรมสำรวจศักยภาพสมุนไพรไทย มีความประสงค์จะขอเข้าศึกษาดูงานกับทาง บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด เพื่อนำผู้แทนหน่วยงานรัฐ เอกชน เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชฑูตประเทศต่างๆ และ สื่อมวลชน เข้าชมศักยภาพในการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์

 

วันที่ 31/ส.ค./60

กลับหน้าหลักข่าวสารโปรโมชั่น
หัวข้อต่อไป