ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยและได้รับรองมาตรฐานด้านการผลิตจากหน่วยงานชั้นนำ
 

ยาใช้ภายนอก

 • เจลพริก
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : เจลพริก สารสำคัญ : สารสกัดพริกที่มี สารแคปไซซิน 0.025 % สรรพคุณ : บรรเทาอากา...
 • พญายอกลีเซอรีน
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พญายอกลีเซอรีน สารสำคัญ : สารสกัดจากใบพญายอ 4 % สรรพคุณ : รักษาแผลในช่องปากท...
 • ครีมพญายอ
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ครีมพญายอ สารสำคัญ : สารสกัดจากใบพญายอ 4.0 % สรรพคุณ : รักษาโรคเริม และงูสวั...
 • พลูจีนอล
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พลูจีนอล สารสำคัญ : น้ำมันพลู 4 % สรรพคุณ : รักษาโรคผิวหนังที่มีการติดเชื้อจ...
 • เซนเทลล่าครีม
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : เซนเทลล่าครีม สารสำคัญ : สารสกัดใบบัวบก 7 % สรรพคุณ : สมานแผลและป้องกันการเก...
 • เจลว่านหางจรเข้
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : เจลว่านหางจระเข้ สารสำคัญ : วุ้นว่านหางจระเข้ 87.4 % สรรพคุณ : รักษาแผลไฟไหม...
 • ครีมไพลจีซาล
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ครีมไพลจีซาล สารสำคัญ : น้ำมันไพล 140 มก./กรัม สรรพคุณ : บรรเทาอาการปวดเมื่อ...
 • ไพลครีม
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไพลครีม สารสำคัญ : ใน 1 กรัม ประกอบด้วยน้ำมันไพล 14 % และน้ำมันไ...