...
 
 • 40 สุดยอดสถานประกอบการดี จริยธรรมเด่น
 • วันที่ 28.05.2557
 • 40 สุดยอดสถานประกอบการดี จริยธรรมเด่น รับรางวัล อย. คอวลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2557 คลิกที่น...
 • รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2557
 • วันที่ 26.03.2557
 • คุณภีมภัทร ตาละลักษมณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ให้การต้อนรับ นพ.บุญชัย ส...
 • รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2557
 • วันที่ 26.03.2557
 • บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด โดยคุณสุนันทา ตันสิริเสริญกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาและประกั...
 • รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2557
 • วันที่ 26.03.2557
 • คุณภีมภัทร ตาละลักษมณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด และทีมงาน รับมอบรางวัล อย...
 • รับรางวัล CSR-DIW AWARD 2013
 • วันที่ 30.09.2556
 • บริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด โดยคุณภีมภัทร ตาละลักษมณ์ และทีมงาน เข้ารับรางวัล  CSR-DIW...
 • รับรางวัล CSR-DIW AWARD 2013
 • วันที่ 30.09.2556
 •      คุณภีมภัทร ตาละลักษมณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด รับ...
 • CSR-DIW AWARD 2012
 • วันที่ 30.09.2556
 • คุณภีมภัทร ตาละลักษมณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด คุณสุรชัย วิระนิติสกุล ...
 • CSR-DIW AWARD 2012
 • วันที่ 30.09.2556
 • บริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด โดยคุณภีมภัทร ตาละลักษมณ์ และทีมงาน เข้ารับรางวัล  CSR-DIW...
 • รับรางวัล การบริหารจัดการและวางระบบ ธรรมาภิบาลสิ...
 • วันที่ 30.09.2556
 • เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด เข้ารับมอบเกียรติบัตร การส...
 • ทั้งหมด : 39 รายการ
 • หน้า
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5