...
 
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างองค์การเภสัชกรรมและบ...
 • วันที่ 08.08.2560
 •    การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างองค์การเภสัชกรรมและบริษัทร่วมทุน ก้าวสู่ Thailand 4.0 ...
 • บริจาคยาสมุนไพร เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลน...
 • วันที่ 08.08.2560
 •      บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทา...
 • นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าเยี่ยมชม บ...
 • วันที่ 01.08.2560
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยะรรมมาธิราชร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กำหนดให้มีการปฏิบัติเสริมทักษะนักศั...
 • ความร่วมมือกับกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 • วันที่ 21.06.2560
 • ตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสุนไพร ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔    &...
 • บริจาคยาสมุนไพร สถานสงเคราะห์บ้านพระพร
 • วันที่ 21.06.2560
 • มูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน โดยเปิดบ้านพระพร ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เยาวชนจากสถานพินิจ และอุปกา...
 • นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชม บริษัท
 • วันที่ 20.06.2560
 •    คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน วิชา เภสัชกรรมไทยปร...
 • สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าเยี่...
 • วันที่ 20.06.2560
 •             สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิท...
 • ออกร้าน งานตลาดน้ำอโยธยา
 • วันที่ 27.05.2560
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง งานออกร้าน ตลาดน้ำอโธยา โดย บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ได้เข้าร่วมกิจก...
 • การประกวดตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ Phyto Gold
 • วันที่ 18.05.2560
 •    เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในชื่อสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ จึงได้มีการจัดใ...
 • ทั้งหมด : 39 รายการ
 • หน้า
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5